"NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ" - spotkanie z rodzicami i nauczycielami - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

"NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ" - spotkanie z rodzicami i nauczycielami

W poniedziałek 04.11.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie spotkali się z rodzicami uczniów tej szkoły.

Promując kampanię pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami i dopalaczami, aby uświadomić ich, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas do zażycia tych środków. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej.

Podczas prelekcji policjant informował rodziców o tym, jak narkotyki i dopalacze zaburzają rozwój oraz wyniszczają organizm. Podkreślał, że zażycie tych zabronionych substancji ma wpływ na proces uczenia się, życia społecznego i rodzinnego. Informował o tym, że są przyczyną wielu konfliktów, zaburzeń psychicznych, w których wahania nastroju mogą prowadzić w ostateczności do myśli samobójczych. Dlatego ważne by młodzież wiedziała, że nie warto próbować. Jeden raz może prowadzić do uzależnienia, a to już pociąga za sobą szereg konsekwencji na wiele lat. Żadna chwila pod wpływem środków odurzających nie zastąpi życia w trzeźwości.

Gdzie szukać pomocy, po czym rozpoznać, że dziecko jest pod wpływem narkotyków oraz jak wyglądają narkotyki, nowoczesne substancję psychoaktywne i przedmioty służące do ich zażywania? To tylko niektóre informacje, jakie podczas spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie przekazali policjanci.

Mundurowi przedstawili również akcesoria mogące służyć do zażywania środków odurzających oraz ewentualne sposoby używania nowoczesnych narkotyków przez osoby nieletnie.