Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
Strona Główna
Aktualności
Policja poszukuje
Szefowie
Rzecznik Prasowy
Kadry
Policyjny Telefon Zaufania
Obsługa interesantów
Dzielnicowi
Ruch Drogowy
Prewencja Kryminalna
Kryształowa Gwiazda
Linki
Historia krotoszyńskiej Policji
Pomoc Ofiarom Przestępstw
Po służbie
Realizacje wniosków z debaty
pzu-stop_1
stopagresjidrogowej-kwp
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
telefon_zaufania.gif
374
banner
z_skrzynka.jpg
logo_nl.jpg
116111_jpg
dobor
997_baner
nszz
Wielkopolska Policja
mapka2_2.png
bip_logo
Popularne
KPP w Krotoszynie
CBOS: 65 proc. respondentów dobrze ocenia Policję
CBOS: 65 proc. respondentów dobrze ocenia Policję

65 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów, natomiast 22 proc. ma do niej zastrzeżenia - to wyniki najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej, zrealizowanego w marcu. Notowania Policji, co podkreśla CBOS, są stabilne.

55 proc. badanych w marcu przez CBOS dobrze oceniło działalność Kościoła; a 32 proc. wyraziło niezadowolenie. 62 proc. ma dobrą opinię o wojsku, 8 proc. wyraża się z dezaprobatą. 65 proc. pozytywnie wypowiada się o Policji, 22 proc. miało zastrzeżenia.

Ponad połowa Polaków (55 proc.) dobrze ocenia działalność Kościoła katolickiego, choć od lutego ubiegłego roku ubyło o 7 punktów procentowych badanych, którzy mają pozytywne opinie o funkcjonowaniu tej instytucji.

Jednocześnie zwiększyła się grupa osób (o 4 punkty proc. - do 32 proc.) niezadowolonych z działalności Kościoła. Pominięto przy tym badaniu odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Według badań CBOS, 62 proc. respondentów dobrze ocenia działalność wojska (od września ub.r. zmniejszył się odsetek Polaków dobrze oceniających działalność tej instytucji o 5 punktów proc.). Nie zmienił się natomiast istotnie odsetek tych, którzy wypowiadają się o wojsku z dezaprobatą (8 proc.); 30 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Jak podkreśla CBOS pod względem opinii pozytywnych o działalności wojska wyróżniają się przede wszystkim najmłodsi respondenci.

Stabilne pozostają notowania Policji - zaznacza CBOS. 65 proc. dobrze ocenia pracę policjantów, natomiast 22 proc. ma do niej zastrzeżenia. Relatywnie często krytykują ją najmłodsi ankietowani, badani znajdujący się w złej sytuacji materialnej oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne.

W ciągu ostatniego roku ubyło respondentów negatywnie oceniających funkcjonowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (spadek o 5 punktów proc., do 15 proc.). Zwiększył się natomiast odsetek ankietowanych niemających zdania na ten temat (o 6 punktów proc., do 50 proc.). Podobnie jak rok temu ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) wyraża pozytywne opinie o pracy CBA.

58 proc. badanych nie potrafi ocenić działalności Służby Celnej. Wśród pozostałych dobre opinie wyraźnie dominują nad złymi (37 proc. wobec 5 proc.), przy czym tych ostatnich jest jeszcze mniej niż przed rokiem (spadek o 3 punkty proc.).

Według CBOS, w ciągu ostatniego półrocza notowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania pozostają względnie stabilne. Minimalnie pogorszyły się opinie o funkcjonowaniu sądów, które obecnie dobrze ocenia co czwarty badany (25 proc., od września ubr. spadek o 4 punkty proc.), a źle ponad połowa (52 proc.).

O działalności prokuratury pozytywnie wypowiada się ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.), natomiast krytykuje ją dwie piąte (40 proc.). Z aprobatą do pracy obu tych instytucji częściej niż inni odnoszą się młodsi ankietowani.

Działalność IPN postrzegana jest na ogół pozytywnie (49 proc., od września ubr. spadek o 3 punkty proc.), jedynie 11 proc. ma o Instytucie złą opinię. Pod względem negatywnych ocen funkcjonowania IPN wyróżniają się przede wszystkim osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych oraz mające lewicowe poglądy polityczne. Stosunkowo wielu badanych - podkreśla CBOS - nie potrafi ustosunkować się do działalności IPN (40 proc.).

W ocenie CBOS, względnie stabilne pozostaje nastawienie Polaków do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli. Niezmiennie też znaczna część badanych nie ma wyrobionej opinii na temat tej instytucji.

Działalność TK dobrze ocenia 42 proc. badanych, źle 12 proc., a 46 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

O pracy RPO z uznaniem wypowiada się 44 proc. respondentów, 13 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej niż pół roku temu) ją krytykuje, a 43 proc. nie miało na ten temat zdania.

Od września ubiegłego roku nieco poprawiły się opinie o działalności NIK. Obecnie blisko połowa ankietowanych (49 proc. wzrost o 3 punkty proc.) ocenia ją pozytywnie, natomiast 14 proc. (spadek o 3 punkty proc.) negatywnie, a 37 proc. nie umiało zająć stanowiska w tej sprawie.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 5-11 marca tego roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

 
23 marca 2015 r.

Przestępstwo drogowe

W dniu 20 marca 2015 roku o godz. 14:50 w miejscowości Krotoszyn na ul. Kozala mieszkaniec Krotoszyna kierował rowerem naruszając postanowienie sądu zakazujące kierowanie pojazdami. Za powyższy czyn grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Nietrzeźwi kierujący

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 17:00 w miejscowości Krotoszyn mieszkaniec wymienionej miejscowości kierował rowerem  będąc w stanie nietrzeźwości – 0,63 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 19 marca 2015 roku o godz. 17:15 w miejscowości Krotoszyn mieszkaniec wymienionej miejscowości kierował rowerem  będąc w stanie nietrzeźwości – 0,93 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 21 marca 2015 roku o godz. 18:45 w miejscowości Krotoszyn mieszkaniec wymienionej miejscowości kierował rowerem  będąc w stanie nietrzeźwości – 1,20 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kradzieże

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 7:27 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie alkohol o wartości 28,89 zł. Złodziej  teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 10:48 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie towar o łącznej wartości 89,94 zł. Złodziej  teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 11:03 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie towar o łącznej wartości 19,99 zł. Złodziej  teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 11:37 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie alkohol o wartości 16,99 zł. Złodziej  teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 12:31 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkanka gminy Krotoszyn skradła w sklepie towar o łącznej wartości 64 zł. Złodziejka została ukarana mandatem karnym w kwocie 300 zł.

W dniu 18 marca 2015 roku o godz. 18:03 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie towar o łącznej wartości 66,66 zł. Złodziej został ukarany mandatem karnym w kwocie 300 zł.

W dniu 19 marca 2015 roku o godz. 11:00 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie alkohol o wartości 19,78 zł. Złodziej został ukarany mandatem karnym w kwocie 200 zł.

W dniu 19 marca 2015 roku o godz. 20:48 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie alkohol o wartości 13,96 zł. Złodziej został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł.

W dniu 20 marca 2015 roku o godz. 16:54 w Krotoszynie miała miejsce kradzież. Mieszkaniec gminy Krotoszyn skradł w sklepie towar o łącznej wartości 15,60 zł. Złodziej został ukarany mandatem karnym w kwocie 70 zł.

 
Pierwszy dzień Wiosny 2015

DZIEŃ WAGAROWICZA

Pierwszy dzień wiosny już w sobotę,

dlatego Policja ostrzega, iż będzie bacznie przyglądać się wagarowiczom. 

Pierwszy dzień wiosny – potocznie nazywany wśród młodzieży „Dniem wagarowicza” jest dla policjantów dniem wzmożonych działań prewencyjnych. W tym dniu młodzież w różny sposób obchodzi nadejście nowej pory roku. W niektórych przypadkach jest to niezgodne z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać na terenie powiatu krotoszyńskiego w dniach 20 i 21 marca br. zostaną przeprowadzone działania prewencyjne.

Na dzień 21 marca 2014 roku przypada pierwszy dzień wiosny. W dniu tym zwanym przez młodzież „Dniem wagarowicza”  oraz w dniu poprzedzającym odbywa się wiele imprez organizowanych przez szkoły. Jednakże nie wszyscy młodzi ludzie świętują nadejście nowej pory roku zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać 20 i 21 marca br. na terenie powiatu krotoszyńskiego przeprowadzone zostaną wzmożone działania prewencyjne. 

Głównym celem działań będzie eliminacja zakłócenia porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Policjanci zwrócą także szczególna uwagę na spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a także na zminimalizowanie sytuacji, gdzie młodzież będzie mogła stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa lub wykroczenia.

W trakcie trwania akcji zostaną wzmocnione służby patrolowe, które koncentrować się będą na miejscach zagrożonych wybrykami chuligańskimi. Policjanci będą prowadzić obserwacje miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu. Uwagę swoją skupią szczególnie na łamanych przepisach sprzedaży i podawaniu alkoholu osobą niepełnoletnim. Mundurowi skontrolują również  miejsca, w których najczęściej przebywa młodzież. Szczególną kontrolą zostaną objęte okolice szkół, dworce, parki. Prowadzone na tak szeroką skalę działania pozwolą na spokojny i bezpieczny przebieg wiosennego świętowania.

 
Policjanci radzą jak bezpiecznie korzystać z bankomatów
bankomatPrzestępcy instalują na bankomatach specjalistyczne urządzenia, służące do pozyskiwania danych paska magnetycznego kart oraz kodów PIN. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bankomatu natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji lub pracowników banku!

Osoba, która dopuszcza się skimmingu lub skimmingu bankomatowego, dopuszcza się przestępstwa z art. 310 k.k. (fałszowanie m.in. środka płatniczego). Zgodnie z art. 310 k.k. kto podrabia albo przerabia m.in. środek płatniczy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Generalna zasada skimmingu polega na bezprawnym skopiowaniu zawartości karty płatniczej w trakcie operacji wykonywanej przez klienta. Nielegalnie przechwycone dane są wykorzystywane do wykonania kopii karty. Następnie przestępcy realizują płatności za produkty lub wypłaty z bankomatów na konto posiadacza karty, z której skopiowano dane.

Przestępcy starają się unowocześniać metody działania i stosują coraz to inne rodzaje skimmerów czy fałszywych klawiatur. W najnowszych „modelach” skimmerów kamery instaluje się w jednej obudowie. Dzięki temu rejestrują oprócz danych z pasków magnetycznych i chipów również numery PIN. Montaż takich urządzeń na bankomacie może trwać dzisiaj tylko kilka sekund. W efekcie złodzieje często w niezauważalny sposób „obudowują” bankomaty.

Jednym z elementów kompleksowego zabezpieczenia banku jest ochrona bankomatów, które są również komputerami działającymi w sieci teleinformatycznej banku. Polskie banki inwestują coraz więcej środków w poprawę bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Metoda skimmingu jest stosowana przy używaniu kart z paskiem magnetycznym. Coraz powszechniej stosowane są już karty szyfrowane - z chipem (standard EMV). Wzrost popularności standardu EMV przyczynia się niewątpliwie do znacznego zmniejszenia się przypadków skimmingu. Odpowiedzią producentów bankomatów na takie ataki jest również wprowadzanie coraz doskonalszych zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych czytnika kart. Zabezpieczenia takie przeciwdziałają i rejestrują próby skimmingu. Istotnym elementem kontroli bankomatów są kamery rejestrujące obraz w pobliżu. Zdjęcia mogą być robione cyklicznie (częstotliwość jest definiowana zdalnie przez system zarządzania siecią bankomatów) lub w trakcie dokonywania transakcji. Kamery wyposażone w czujniki ruchu fotografują wszystkich, którzy znaleźli się w określonej odległości od bankomatu. Dostępne też są urządzenia wykrywające obce ciała w czytniku. Sygnał jest natychmiast przekazywany przez sieć do centrali banku. W niektórych modelach bankomatów karta po "przeczytaniu" jest wycofywana częściowo z czytnika, by sprawdzić, czy istnieje możliwość jej bezkolizyjnego zwrotu. W przypadku jakiejkolwiek blokady od razu jest wysyłany sygnał do służb ochrony. Dodatkowym zabezpieczeniem może być drukowanie potwierdzenia o zatrzymaniu karty. Istnieje także możliwość korzystania z dostępnej sieciowo listy zablokowanych kart. Dzięki takiej informacji od razu zostanie zastopowana możliwość realizacji jakiejkolwiek transakcji. Badania firmy RBR wykazały, że już 40% bankomatów w Europie jest wyposażona w rozwiązania anty-skimmingowe. Zabezpieczenia te są bardziej popularne w Europie w Środkowej i Wschodniej (zastosowano je w 58% urządzeń) niż w Zachodniej (tylko 32%).

Przestępcy instalują specjalistyczne urządzenia, służące do pozyskiwania danych paska magnetycznego kart oraz kodów PIN. Urządzenia mogą być montowane zarówno na bankomatach, jak i w ich wnętrzu.

Istotnymi elementami, na jakie należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do wypłaty pieniędzy z bankomatu, są:
  • wlot urządzenia do obsługi karty płatniczej – oryginalny czytnik kart,
  • klawiatura do autoryzacji transakcji kodem PIN,
  • górna część bankomatu – różnego rodzaju listwy i nakładki z logo kart płatniczych, gadżety z logo bankomatu – mogą ukrywać miniaturową kamerę, która skierowana na klawiaturę bankomatu ma za zadanie "zarejestrować" wprowadzany przez osobę wypłacającą gotówkę kod PIN.

Przestępców interesują takie dane jak: numer karty płatniczej, data ważności oraz kod PIN. Są to dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji zarówno w sieci Internet oraz w bankomacie.

PAMIĘTAJ!
  • Dokładnie przyjrzyj się bankomatowi, czy nie posiada jakiś dodatkowych elementów.
  • Przy wypłacie środków zasłaniaj ręką klawiaturę bankomatu.
  • Nie zapisuj numeru PIN na karcie, w razie zagubienia, kradzieży sprawca będzie miał ułatwione zadnie.
  • Regularnie sprawdzaj saldo swojego rachunku i wyciągi z kart lub kont.
  • Nigdy nie zapisuj numeru PIN na kartce i nie przechowuj go w tych samych miejscach, co karty.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bankomatu natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji lub pracowników banku.

Poświęcenie chociażby kilku sekund na obejrzenie bankomatu przed powierzeniem mu naszej karty może zaoszczędzić nam przykrej niespodzianki i kradzieży samej karty lub tożsamości.
 
migi
debatybaner
debaty społeczne
ustawa_bron
cyfryzacja_tv
Racism. Say it. Fight it.
policjant_plakat_m2
kibck
ryba
informacje-z-odpraw.jpg
pat
umysl