XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu 24 kwietnia w Szkole Branżowej I stopnia w Kobylinie odbył się etap powiatowy dwudziestego trzeciego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem młodzieży oraz opiekunów. Uczniowie przygotowując się do motoryzacyjnych zmagań podnoszą swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Turniej ten na stałe wpisał się w działania profilaktyczne Policji.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez szkołę jest troska o właściwe przygotowanie młodego człowieka do dbania o zdrowie i życie własne oraz innych osób, kształtowanie umiejętności jego bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie. W szkolnej praktyce przekłada się to na działania profilaktyczne. Dobrze, jeśli inicjatywy wychowawcze nauczycieli znajdują zrozumienie w społeczeństwie i wspierane są przez inne instytucje. Cel przecież jest wspólny -  najważniejszy bowiem jest uczeń i jego prawidłowy rozwój.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny należy niewątpliwie do najważniejszych działań w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do uczniów.

Jego inicjatorem jest Polski Związek Motorowy wspierany przez Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Założenia turniejowych rozgrywek koncentrują się przede wszystkim na popularyzowaniu wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, jak również propagowaniu kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego oraz rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W powiecie krotoszyńskim inicjatorem rozgrywek motoryzacyjnych są corocznie Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

 XXIII edycję Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na etapie powiatowym mieliśmy zaszczyt przeprowadzać w dniu 24.04.2019 r.  w Branżowej Szkole I stopnia w Kobylinie. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny – reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Uczniowie rozwiązywali test zawierający pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego i historii polskiej motoryzacji, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w symulowanym wypadku drogowym, wyszukiwali usterki techniczne pojazdu, a także kierowali samochodem, wykazując się precyzją i zręcznością. Nad zmaganiami młodych ludzi czuwała komisja sędziowska, w skład której weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz SP ZOZ Krotoszyn.

W wyniku podsumowania punktacji z wszystkich konkurencji zwycięzcą etapu powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie (Bartosz Wachowiak, Oskar Kaczmarek, Maciej Parzysz) pod opieką pana Jana Polańskiego. Drugie miejsce przypadło drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, uczniom - Jakubowi Krawczykowi, Sebastianowi Robakowi, Dawidowi Kalakowi, którymi opiekował się pan Mariusz Urbaniak.  Trzecie miejsce zajęli Dawid Swora, Klaudia Walczak i Katarzyna Marszałek z I Liceum Ogólnokształcącego im. H.Kołłątaja w Krotoszynie, którym dzielnie kibicował nauczyciel, pan Grzegorz Kroczak.

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Starostę Krotoszyńskiego, pana Stanisława Szczotkę (I miejsce), Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – pana insp. Mariusza Jaśniaka (II miejsce) oraz Burmistrza Kobylina – pana Tomasza Lesińskiego (puchar za III miejsce). Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Zwycięska drużyna otrzymała ponadto trzy vouchery do wykorzystania w Firmie Motoryzacyjnej  D.M.Jackowscy s.c. z Kobylina. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki ufundowane przez Bolsius Polska Sp. z o. o.,  Firmę D.M.Jackowscy s. c., Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z Koźmina Wlkp.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować to wyjątkowe spotkanie skierowane do młodych zwolenników motoryzacji i bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego. Tło przeprowadzania konkurencji stanowiły dekoracje z zakresu mechaniki pojazdowej, udostępnione przez zaprzyjaźnioną firmę motoryzacyjną. Największe wrażenie na wszystkich uczestnikach zrobiła jednak prezentacja pięknych motocykli, dzięki inicjatywie miłośników jednośladowych pojazdów, do których niewątpliwie należy burmistrz, pan Tomasz Lesiński. Gorące słowa podziękowania należy skierować do panów Sławomira Kłosowskiego, Andrzeja Maćkowiaka, Dariusza Jackowskiego, Michała Skupina, Pawła Adamczaka, Tomasza Lesińskiego za znalezienie czasu i uświetnienie naszego Turnieju swoimi stalowymi „rumakami”.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację turnieju a w szczególności dyrektorowi firmy Bolsius Polska Sp. z o. o. - panu Jackowi Więckowi,  właścicielom Firmy Motoryzacyjnej D.M.Jackowscy s. c. – panom Dariuszowi Jackowskiemu i Mirosławowi Jackowskiemu oraz panu Stanisławowi Paterkowi i  Mikołajowi Stanisławskiemu z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Koźmina Wlkp. za ufundowanie nagród i upominków dla uczniów. Podziękowania składa również Radzie Rodziców przy Branżowej Szkole I stopnia w Kobylinie, panu Wiesławowi Kupczykowi za przygotowanie filmu o historii polskiej motoryzacji, pani Annie Janurze za pyszną grochówkę, utalentowanej artystycznie nauczycielce - pani Katarzynie Sobczak i Mirosławowi Flakowi za zaangażowanie w organizację turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy również dla Pani Dyrektor Katarzyny Jackowskiej.

Tekst: Katarzyna Jackowska, BK