Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA POLICJANTÓW – OSKARŻYCIELI PUBLICZNYCH – I MIEJSCE DLA POLICJANTA Z KROTOSZYNA

Data publikacji 02.10.2018

W Poznaniu odbyły się eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Nad tym etapem konkursu patronat honorowy objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. W eliminacjach udział wzięło 49 policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego w komendach miejskich i powiatowych oraz komisariatach Policji na terenie Wielkopolski. Najlepsi w województwie okazali się przedstawiciele jednostek Policji z Krotoszyna, Poznania oraz Obornik.

Wzorem przeprowadzanych w Policji od kilkudziesięciu lat zawodów w zakresie wiedzy  i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej Komendant Główny Policji postanowił o przeprowadzeniu I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych obejmując go jednocześnie swoim patronatem.  

Celem konkursu jest:

- doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, w tym poprzez sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego,

- wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności,

- utrwalenie wśród policjantów przekonania, że działanie zgodne z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji,

- kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji,

- przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

21 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  przy ul. Taborowej 22 odbyły się eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Nad tym etapem konkursu patronat honorowy objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,  której przedstawicielem podczas ceremonii rozpoczęcia konkursu był Radca Prawny Pan Grzegorz Lorych – Sekretarz Rady OIRP. Wymieniony podkreślił konieczność zwiększenia świadomości prawnej policjantów pełniących służbę na terenie wielkopolski poprzez promocję działań  z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń.

W eliminacjach wojewódzkich konkursu udział wzięło 49 policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego w komendach miejskich/powiatowych oraz komisariatach Policji naszego województwa. Finał wojewódzki konkursu obejmował pisemny test wiedzy obejmujący 50 pytań (trwający 50 minut) oraz konkurencję w zakresie umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń (40 minut).

Zwycięzcą konkursu został sierż. szt. Przemysław Kuczyński z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Na drugim miejscu uplasowała się st. sierż. Monika Żwirko z Komisariatu Policji w Kórniku, natomiast trzecie miejsce zdobył st. sierż. Patryk Dębski  z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Zwycięzca poza nagrodami zyskał również przywilej reprezentowania całego garnizonu wielkopolskiego w I Ogólnopolskim Konkursie dla policjantów – oskarżycieli publicznych, który odbędzie się w  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W Klubie Policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 2 października odbyło się  wręczenie nagród zwycięzcom. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wraz z I Zastępcą insp. Romanem Kusterem, Dziekan OIRP mec. Zbigniew Tur, a także przełożeni wyróżnionych policjantów. 

Wydział Prewencji KWP w Poznaniu/IL