PROFESJA - spotkanie z uczniami - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

PROFESJA - spotkanie z uczniami

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie spotkali się w środę 06.11.2019 r. z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych PROFESJA w Krotoszynie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie od wielu lat w celu podniesienia świadomości na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie, w ramach realizowanych programów oraz kampanii profilaktycznych prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w celu podnoszenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także konsekwencjach prawnych grożących osobom nieletnim w przypadku popełnienia czynu karalnego. 

Nie inaczej było w Zespole Szkół Zawodowych PROFESJA w Krotoszynie. Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie, w tym również wpływu substancji psychoaktywnych, a także konsekwencji prawnych z tym związanych. Poruszono kwestie palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, ale również podstawowe kwestie dotyczące zażywania narkotyków i substancji zastępczych. W tym celu zaprezentowano nawet dzieciom jak wyglądają narkotyki i dopalacze oraz omówiono skutki prób zażywania takich substancji.

Spotkanie zrealizowano w ramach programu „Dopalacze niszczą życie” oraz kampanii edukacyjno-profilaktycznej MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.