SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY

25 września policjant z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie spotkał się z dziećmi Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń i niebezpieczeństw z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie w swoim życiu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie od wielu lat w celu podniesienia świadomości na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie, w ramach realizowanych programów oraz kampanii profilaktycznych prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w celu podnoszenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także konsekwencjach prawnych grożących osobom nieletnim w przypadku popełnienia czynu karalnego.

Nie inaczej było w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krotoszynie. Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie, w tym również wpływu substancji psychoaktywnych, a także konsekwencji prawnych z tym związanych. Poruszono kwestie palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, ale również podstawowe kwestie dotyczące zażywania narkotyków i substancji zastępczych. W tym celu zaprezentowano nawet dzieciom jak wyglądają narkotyki i dopalacze oraz omówiono skutki prób zażywania takich substancji.

Spotkanie zrealizowano w ramach programu "Dopalacze niszczą życie" oraz kampanii edukacyjno-profilaktycznej MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają" której hasło brzmi "Szkoda Ciebie  na takie PATOKLIMATY"