"Bezpieczni w sieci" - rozstrzygnięcie konkursu - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

"Bezpieczni w sieci" - rozstrzygnięcie konkursu

18 czerwca w sali Starostwa Powiatowego wyróżniono i nagrodzono laureatów konkursu o cyberzagrożeniach "Bezpieczni w sieci", którego organizatorami było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

Laureaci konkursu pt. „Cyberzagrożenia – Bezpieczni w sieci”, którego organizatorem były - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, zostali wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Autorzy zwycięskich prac odebrali gratulacje z rąk wicestarosty Pawła Radojewskiego zastępcy powiatowego komendanta policji Włodzimierza Szała oraz członków jury.

Przypomnijmy, że konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsza grupa wykonywała prace konkursowe w postaci plakatu, natomiast starsi uczestnicy prezentowali prace indywidualnie lub w zespole dwuosobowym w wersji elektronicznej – spot.

Celem konkursu było uświadomienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie.

W konkursie „Cyberzagrożenia – Bezpieczni w sieci” w kategorii plakat udział wzięło 9 szkół podstawowych z powiatu krotoszyńskiego zgłaszając w sumie 50 prac, natomiast w kategorii spot zgłoszonych zostało przez cztery szkoły ponadgimnazjalne 7 prac.

 

Komisja w składzie: 
Beata Ulbrych – przewodnicząca
Karolina Kluba – sekretarz
Małgorzata Krupa – członek
Przemysław Wójcik – członek
Piotr Szczepaniak – członek

Wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii plakat:

I miejsce - Pola Marcinkowska, kl. VI  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

II miejsce - Karolina Skrzypczak, kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

III miejsce - Wiktoria Jędrkowiak, kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Roszkach

W kategorii SPOT:

I miejsce - Mikołaj Cieślak i Kamil Ibron, kl. II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
II miejsce - Krzysztof Panfil i Patryk Siudy, kl. I  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
III miejsce - Zuzanna Bagrowska i Zuzanna Patalas, kl. I z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: Karolina Kluba
Zdjęcia: Małgorzata Krupa