XLII POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ROZSTRZYGNIĘTY - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

XLII POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ROZSTRZYGNIĘTY

W czwartek 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie, odbyły się powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turniejowych zmaganiach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie będą reprezentować powiat krotoszyński w eliminacjach wojewódzkich.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyły się eliminacje powiatowe XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Turniejowe zmagania odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie w dwóch grupach wiekowych: 10 - 12 lat oraz dla grupy powyżej 12 lat. Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania test z wiedzy i skrzyżowań oraz zadania praktyczne w postaci pokonania rowerem toru przeszkód i udzielania pomocy przedmedycznej. W imprezie wzięło udział 6 szkół podstawowych w pierwszej kategorii wiekowej i 5 szkół w kategorii pow. 12 lat. Startujące zespoły wykazały się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego i wykonaniem opatrunku pozorowanej rany oraz świetnymi umiejętnościami jazdy na rowerze.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, natomiast wśród uczestników starszej grupy wiekowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie. Obydwie drużyny będą reprezentować powiat krotoszyński na szczeblu wojewódzkim 23 maja W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Indywidualnymi zwycięzcami turnieju zostali: Kacper Siudy ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Zuzanna Kalak ze Szkoły Podstawowej nr 3 Krotoszynie. W nagrodę otrzymali rowery miejskie. Każdy ze startujących uczniów otrzymał dyplomy i upominki ufundowane przez starostwo, gminy i WORD w Kaliszu. Za ufundowanie nagród i upominków bardzo serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja końcowa:

I Grupa wiekowa 10 - 12 lat:

  • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Mokronosie
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Gorzupi

II Grupa wiekowa pow. 12 lat:

  • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Gorzupi
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Ideą zawodów było przede wszystkim propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawdzenie poziomu posiadanej wiedzy w tym zakresie wśród najmłodszych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.