Profilaktyka cyberprzemocy w Sulmierzycach - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

Profilaktyka cyberprzemocy w Sulmierzycach

Odpowiedzialność karna i prawna nieletnich, cyberprzemoc to pojęcia, których wyjaśniania podjęli się funkcjonariusze krotoszyńskiej komendy w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci i dorośli.

Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy.

Policjant ds. profilaktyki społecznej spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. W pogadance udział wzięli uczniowie klas od IV do VIII. Policjant rozmawiał z uczniami na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet i odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez nieletnich.

Policjant dokładnie omówił w jaki sposób najczęściej dochodzi do przemocy w świecie wirtualnym. Dzieci dowiedziały się również jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione.

Szczególną uwagę zwrócono na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na związane z tym niebezpieczeństwa: nękanie, straszenie, obrażanie, wysyłanie wulgarnych e-maili i sms-ów, kłótnie internetowe, rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów, podszywanie się pod inną osobę, obraźliwe komentowanie wpisów na blogu.

Przemoc internetowa jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia czy nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Mimo, że akty cyberprzemocy wyglądają niewinnie, mogą wyrządzić dużą krzywdę. Dodatkowo funkcjonariusz przypomniał jakie są konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z prawem. Podczas spotkania funkcjonariusz przypomniał także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Takie spotkania mają też zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież.