"Szkoda Ciebie na takie PATOKLIMATY" - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

"Szkoda Ciebie na takie PATOKLIMATY"

Policja rozpoczęła kampanię o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie PATOKLIMATY”. Jej celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat dopalaczy i narkotyków. W kampanię włączyła się również Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

"Promocja zdrowia jest ważnym elementem pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., gdzie od dawna priorytetem stało się  kształtowanie nawyków świadomego dbania o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo".

Podnoszenie świadomości na temat zażywania narkotyków i substancji zastępczych tzw. dopalaczy wpisuje się również w działalność szkoły. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie włączyła się w zorganizowany przez szkołę happening, w trakcie którego manifestowano chęć zdrowego odżywania i życia wolnego od środków odurzających.

Policja rozpoczęła kampanię o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Jej celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat dopalaczy i narkotyków.

Dzięki współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim hasło kampanii znajdowało się wśród wielu innych promujących właściwy, zdrowy pod każdym kątem styl życia. To tylko jedna z form promocji kampanii oraz zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii.