Handel ludźmi - spotkanie z młodzieżą - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

Handel ludźmi - spotkanie z młodzieżą

Handel ludźmi, to temat, który zawsze budzi duże zainteresowanie wśród młodzieży. Na terenie powiatu krotoszyńskiego odbyło się już pierwsze spotkanie, realizowane wspólnie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi czym jest proceder handlu ludźmi, a także jak dochodzi do wykorzystania osób między innymi w celach seksualnych, żebractwie, obozach pracy oraz nielegalnym zatrudnieniu.

Handel ludźmi to zjawisko o którym mowa wśród młodzieży od wielu lat. Pomimo tego w dalszym ciągu podczas spotkań słyszy się głosy, „po co w ogóle ten temat, mnie to nie dotyczy”. Ich zdanie zmienia się jednak w ciągu rozmów z funkcjonariuszami, którzy omawiając to zagadnienie podają między innymi sytuacje, które miały miejsce na terenie Polski, czy też w rejonach miejsc zamieszkania. Mundurowi poprzez fragmenty filmów obrazują słuchaczom czym jest handel ludźmi, pokazują sposób myślenia ofiar handlu oraz sposób działania osób zajmujących się tym procederem. Ponadto informują także o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy za granicą, a także udzielają cennych wskazówek, dzięki którym młodzież może zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że handel ludźmi jest to jeden z rodzajów przestępczości zorganizowanej, a jego ofiarą może stać się każdy bez względu na płeć, wiek czy też pochodzenie. Istotne jest byśmy wiedzieli na temat jak najwięcej, by móc rozpoznać sytuacje, która może zagrażać nie tylko nam samym, ale także naszym znajomym.

Mając na względzie iż bardzo ważne jest uświadamianie młodych ludzi w tym zakresie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie wspólnie funkcjonariuszem Straży Granicznej st. chor. sztab. Krzysztofem Bieleckim  zorganizowali 16 listopada spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym  w Krotoszynie, w którym wzięło udział blisko 110 osób. Poza wiedzą, funkcjonariusze przekazali młodzieży ulotki, które z pewnością pomogą im pogłębić zagadnienie.

Więcej na temat na stronach internetowych :

- Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi www.kcik.plwww.handelludzmi.eu

- Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi 22 628 99 99

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – www.fdds.pl,

- LaStrada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl,