Profilaktyka

"Zagrożenia XXi wieku a młodzież" - debata w I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie

28 września 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się debata na temat „Zagrożenia XXI wieku a młodzież”, której organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie.

Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie mł. insp. Włodzimierz Szał. Głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania była przestępczość internetowa, narkotykowa oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu krotoszyńskiego. Coraz bardziej wnikliwa praca w środowisku nastolatków pozwala ujawniać nieletnich związanych z przestępczością internetową, czy też z przestępstwami popełnionymi pod wpływem narkotyków i alkoholu. Minione spotkanie to jedna z form profilaktyki, która również w naszej służbie zajmuje bardzo ważne miejsce.

Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Krotoszynie. Obecni również byli Wicestarosta krotoszyński Paweł Radojewski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Wójcik, Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Krotoszynie asp. Iwona Karżewicz.

Asp. Piotr Szczepaniak przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą zagrożeń występujących na terenie naszego powiatu. Przekazał informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu krotoszyńskiego. Był to ciekawy wstęp do tego, aby poruszyć szczegółowo zagrożenia szczególnie dotyczące młodzieży. Cyberprzestępczość i zagrożenia związane z czynami popełnianymi przez internet, przestępczość narkotykowa, a także temat związany z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, to najważniejsza problematyka tej debaty.

Asp. Piotr Szczepaniak oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie omówił aspekty cyberprzemocy i wskazał na inne przestępstwa dokonywane przy pomocy internetu. Podkreślał, że w sieci nieprzestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa, tak jak w codziennym życiu, bardzo łatwo można stać się ofiarą i sprawcą przestępstw. Asp. Piotr Szczepaniak mówił o coraz częściej pojawiających się w sieci pomówieniach, znieważeniach czy też stalkingu, dotykających również nieletnich. Jak podkreślił, sprawcami tych przestępstw najczęściej okazują się koleżanki bądź koledzy z najbliższego otoczenia. Funkcjonariusz tłumaczył, jak chronić swoje dane osobowe w sieci i jak zapobiegać wirtualnym przestępstwom. Młodzież, do których w szczególności skierowana była debata, zadawała wiele konkretnych pytań związanych z tematem spotkania. Na wszystkie wątpliwości młodych ludzi policjanci udzielili rzeczowych odpowiedzi.

Kolejny ważny aspekt, poruszony w trakcie debaty to narkotyki i dopalacze. Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Przyczyny sięgania po narkotyki są bardzo różne: od zwykłej ciekawości po różnego rodzaju problemy w pracy, szkole, życiu prywatnym. Zwykle zażywają je osoby młode, ale także dorośli.

Substancje psychoaktywne to różnego pochodzenia mieszaniny substancji, które nie były kontrolowane i dopuszczone do obrotu. Mają bardzo silny wpływ na działanie układu nerwowego. Ich zażywanie niesie nie tylko szkody zdrowotne, ale ryzyko uzależnienia, które prowadzi do destrukcji w życiu. Dopalacze pojawiły się na rynku w latach 80. Do niedawna były dostępne w sklepach w opakowaniach z napisem "produkt kolekcjonerski". Nowelizacja ustawy sprawiła, że sklepy te przestały istnieć. Zgodnie z nowymi przepisami od 21 sierpnia br. dopalacze uznawane są za narkotyki, co jednoznacznie przekłada się na odpowiedzialność prawną za ich dystrybucję i zażywanie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja dzięki, której ludzie dzielą się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest przez Policję weryfikowane, co z pewnością przyczyniła się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Mł. insp. Włodzimierz Szał wszystkim uczestnikom debaty podziękował za przybycie i za aktywność. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w swoim podsumowaniu podkreślił, że obecna na spotkaniu młodzież jest bardzo wymagającą grupą, z którą z przyjemnością było przeprowadzić taką debatę. Uczestnicy debaty otrzymywali ankiety dotyczące spotkania; anonimowo mogli wyrazić swoja opinię na jego temat. Jej wyniki zostaną przeanalizowane i pozwolą udoskonalić współpracę Policji ze społeczeństwem.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podziękował za dotychczasową współpracę krotoszyńskiej Policji z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie młodzieży, w zakresie daleko rozwiniętej prewencji i przeciwdziałaniu różnym zagrożeniom. Serdeczne podziękowania skierował również na ręce pani dyrektor za udostępnienie auli i możliwość przeprowadzenia tak ważnego spotkania.

 

BK