"Bezpieczna droga do szkoły" - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

"Bezpieczna droga do szkoły"

Rozpoczynający się rok szkolny jest okresem, w którym zarówno dzieci z miast jak i terenów wiejskich, uczęszczające do szkoły, stanowią "grupę" narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze podejmują w tym okresie wzmożone działania profilaktyczne pod nazwą "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY".

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko Policja, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Akcja: "Bezpieczna droga do szkoły" realizowana jest przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji.

Dziecko idąc do szkoły, wracając z niej do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w domu może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, dealerem narkotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie, grożenie pobiciem), to kilka z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci, pozostające bez opieki rodziców. Brawura, lekkomyślność, brak doświadczenia, a także nieświadomość istniejących niebezpieczeństw - skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami.

Krotoszyńscy policjanci wychodząc naprzeciw wymienionym problemom w okresie od 1 do 4 września br. przeprowadzają działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym obywatelom naszego powiatu. Szczególnym nadzorem zostaną objęte szkoły inaugurujące 4 września kolejny rok szkolny. Przez kolejne dni policjanci będą spotykać się z dziećmi, szczególnie pierwszoklasistami, z którymi przeprowadzą rozmawy na temat niebezpieczeństw występujących szczególnie w czasie drogi do szkoły i powrotu do domu.

Ponadto Starostwo w Krotoszynie ufundowało dla pierwszoklasistów upominki w postaci planów lekcji oraz elementów odblaskowych. Zostaną one rozdane dzielnicowym z poszczególnych gmin, którzy przekażą  je dzieciom oraz przeprowadzą pogadanki dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie w ruchu drogowym.