Aktualności

Odprawa roczna z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu za 2017 rok

Data publikacji 19.01.2018

W czwartek, 18 stycznia br., w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera oraz zaproszonych gości odbyło się podsumowanie pracy naszych policjantów za rok 2017. Gospodarzem spotkania był insp. Mariusz Jaśniak.

18 stycznia odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Romana Kustera. Jak co roku zaproszeni zostali przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji. W odprawie uczestniczyli: Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, szef Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie Maria Kołodziejczyk, a także kierownictwo, policjanci i pracownicy Policji krotoszyńskiej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie insp. Mariusz Jaśniak rozpoczął spotkanie od przywitania gości, omówił osiągnięte wyniki i efekty pracy krotoszyńskich policjantów w 2017 roku. Ponadto przedstawił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu krotoszyńskiego. Podczas odprawy omówiono również szereg programów i działań prewencyjnych realizowanych w ubiegłym roku przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie.

Insp. Mariusz Jaśniak podziękował za dobrą współpracę z  władzami samorządowymi. Szczególne słowa uznania spłynęły do Starosty Krotoszyńskiego oraz Burmistrza Krotoszyna. Komendant krotoszyńskiej jednostki podziękował za wsparcie finansowe w wielu kwestiach takich jak dofinansowanie zakupu trzech nowych samochodów, które już niedługo pojawią się na drogach naszego powiatu, alkometru do badania stanu trzeźwości, latarek i wielu innych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie i trudy policyjnej służby. Wszyscy w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom, jak również pracownikom cywilnym za poświęcenie włożone w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podziękowali za dotychczasową współpracę. Jednocześnie podkreślili bardzo dobre relacje z szefami krotoszyńskiej Policji.

W swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Roman Kuster, ocenił pracę policjantów krotoszyńskiej komendy na poziomie bardzo dobrym. Przypomnijmy, że od lat nasza jednostka zajmuje czołowe miejsca w województwie pod kątem wyników w służbie.

Kończąc wystąpienie, szef krotoszyńskich policjantów pokreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej Policji zmierzać będą do stałej i systematycznej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.