Odblaski ratują życie! Jesień i zima – najgorszy czas dla pieszych! - Aktualności - KPP Krotoszyn

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odblaski ratują życie! Jesień i zima – najgorszy czas dla pieszych!

Data publikacji 28.09.2017

Jesień i zima – to zmienne, trudne warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, a co za tym idzie bardzo niebezpieczne warunki drogowe – zwłaszcza dla pieszych.

W okresie od 1. września do ostatniego dnia grudnia 2016 roku na drogach Wielkopolski miało miejsce 306 wypadków z udziałem pieszych, w których 24 pieszych straciło życie, a 296 pieszych odniosło obrażenia ciała.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że przez cztery ostatnie miesiące ubiegłego roku:

  • co 9,5 godziny dochodziło do wypadku z udziałem pieszego,

  • co 5 dni ginął pieszy,

  • co 10 godzin pieszy zostawał ranny.

Większość z wypadków, w których brali udział piesi miało miejsce na drogach powiatowych (128) oraz na drogach gminnych (68). Również na drogach krajowych (44) i wojewódzkich (45) dochodziło do wypadków z udziałem pieszych.

 

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych były:

  • nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem

  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

  • nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody

  • wejście na jezdnię przy czerwonym świetle

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na drodze jest ich widoczność dla kierujących pojazdami.

Przypomnijmy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być ukarany mandatem karnym w wysokości do 100 złotych. W okresie 8 miesięcy 2017 roku wielkopolscy policjanci nałożyli 1663 mandaty karne za to wykroczenie.

 - Znajdź pieszego. Ciemna odzież i brak elementów odblaskowych skutecznie maskuje pieszego.

 

- W jasnym ubraniu piesi sa dużo bardziej widoczni. Odblaskowy materiał jest widoczny z daleka.

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Lp.

Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą

Grzywna
w zł

1

2

3

4

5

I. Przepisy o ruchu pieszych

 

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a

 

1

1) na przejściach dla pieszych

50

2

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

100

3

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

4

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

50

5

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub
§ 39 w zw. z § 40 [1]

50

 

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2

 

6

1) na obszarze zabudowanym

50

7

2) na obszarze niezabudowanym

100

8

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

9

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

10

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

11

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pół-zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

100

12

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 1

50

13

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

14

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

15

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

16

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

17

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

17a

art. 97

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku

art. 11 ust. 4a

do 100

Wydział Prewencji KWP w Poznaniu/ RKG